Cette page a été traduite par Google Traduction, un service de traduction instantanée. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude de ces traductions.

Back to the original version

Filles, pas mariées krijgt Geuzenpenning 2018

De Geuzenpenning voor 2018 wordt toegekend aan Girls Not Brides : The Global Partnership to End Child Marriage . Dat heeft de stichting Geuzenpenning vandaag, vrijdag 12 januari, bekendgemaakt. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter de Girls Not Brides , en directeur Lakshmi Sundaram nemen de onderscheiding in ontvangst. De uitreikingsceremonie est op dinsdag 13 mai 2018 à de Grote Kerk van Vlaardingen. De Geuzenpenning wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

Trouwen uit liefde est dans de 21ste eeuw nog altijd niet de normaalste zaak van de wereld. Meer dan 700 miljoen vrouwen zijn getrouwd voordat ze 18 jaar werden. Dat zijn 15 miljoen meisjes elk jaar, hun jeugd komt daarmee tot een abrupt einde. Onacceptabel, vindt Girls Not Brides, een organisatie die zich sinds 2011 inspant om een einde te maken aan het kindhuwelijk.

Girls Not Brides est een wereldwijd samenwerkingsverband. Ongeveer duizend organisaties in meer dan 95 landen werken samen met één gemeenschappelijk doel: het stoppen van het kindhuwelijk binnen één generatie. De organisaties die verbonden zijn aan Girls Not Brides werken in allerlei sectoren zoals volksgezondheid, onderwijs, mensenrechten en humanitaire hulp en variëren van groepen die op lokaal niveau opereren to grote international organisaties.

Vous voulez het kindhuwelijk heeft een verwoestend effect op het leven van miljoenen meisjes. Zo zorgt het huwelijk er meestal voor dat deze meisjes van school af moeten, velen raken snel zwanger. Een kindhuwelijk kan dan levensgevaarlijke gevolgen hebben: complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling is de hoofdoorzaak van sterfte by meisjes van 15 to 19 jaar.

  Prinses Mabel van Oranje

Girls Not Brides est gestart en 2011 en is samen opgericht door Prinses Mabel van Oranje en The Elders. The Elders is een onafhankelijke groep van wereldleiders die zich inspannen voor vrede en mensenrechten. The Elders is opgericht door Nelson Mandela en Mabel van Oranje was zijn eerste director van 2008 to 2012. The Elders bevat eminente leden zoals aartsbisschop Desmond Tutu, Kofi Annan, Ban Ki-Moon, Jimmy Carter en Gro Harlem Brundtland, de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen. Ook Martti Ahtisaari, décédé en 2008 de Geuzenpenning kreeg, est le couvercle van The Elders.

Als voorzitter van Girls Not Brides werkt Mabel van Oranje onvermoeibaar aan een van de grootste problemen van deze tijd. De, zoals ze dans een van haar discours zei: ,, Wat herinnert u zich van uw eigen trouwdag? Que diriez-vous de geluk van die dag? De liefde? Het dansen met vrienden en familie? Est-ce que uw trouwdag de dag dat u van school moest? Était-ce que la famille était plus familière avec moi que ce dernier a été mis à jour avec lui-même et que je n'ai pas eu de vie, twee keer zo oud als u? Était-ce que tu étais gentil avec toi, hoewel u zelf nog maar een?

Le directeur de Girls Not Brides est Lakshmi Sundaram. Sinds 2012 heeft ze Girls Not Brides veranderd van een projet spécial van The Elders in een onafhankelijke organisatie met leden over de hele wereld.

Théorie du changement

Er bestaat geen simpele oplossing om een einde te maken aan kindhuwelijken. Girls Not Brides heeft daarom de Theory of Change ontwikkeld: de Theorie van Verandering. Vier strategieën staan hierin centraal: meisjes weerbaar en zelfbewust maken (autonomisation); familles en gemeenschappen mobiliseren; het bieden van ondersteuning en hulp aan zowel ongetrouwde als getrouwde meisjes; en het maken en implémentation van goede wetten en beleid. Deze vier strategieën staan niet los van elkaar, ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Filles pas mariées Nederland

En 2016, zijn dertien Nederlandse deelnemers van Girls Not Brides bijeengekomen om Girls Not Brides Nederland op te richten, zoals Kinderpostzegels, de Universiteit van Amsterdam, Save the Children Nederland, Simavi, Plan Nederland et Amref Flying Doctors. Girls Not Brides Nederland wil kennis over kindhuwelijken delen en op de Nederlandse politieke agenda houden. En néerlandais worden naar schatting jaarlijks zo'n 250 kindhuwelijken gesloten.

Engagement de Werken Aan Wereldwijd

Sinds haar oprichting hebben het wereldwijde samenwerkingsverband van Girls Not Brides et haar leden onvermoeibaar gewerkt om ervoor te zorgen dat het kindhuwelijk wereldwijd op de agenda komt én blijft. Veel nationale, regionale en lokale regeringen zijn zich er nu veel meer van bewust van de schadelijke impact van het kindhuwelijk; ook geven zij hulp aan meisjes om hen een andere toekomst te geven. Bovendien hebben veel landen stappen gezet om hun wetgeving tegen kindhuwelijken aan te scherpen; sommigen van hen zijn ook gestart met campagnes tegen deze praktijk. Het doel est nu om het kindhuwelijk te stoppen tegen 2030, zoals opgenomen in de UN Sustainable Development Goals. Toch is er nog veel werk te doen. Totdat elk meisje het recht heeft om zelf te kiezen wanneer, of en met wie ze gaat trouwen, zal het werk om het kindhuwelijk te stoppen nooit voorbij zijn.

  Geuzenpenning

Sinds 1987 est de Geuzenpenning aan verschillende organisaties en personen toegekend. De Geuzenpenning est een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. Deze organisatie is opgericht door voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De Geuzenpenning est bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen. Voorzitter est Frans Weisglas, onder meer oud-voorzitter van de Tweede Kamer.

De Geuzenpenning is eerder toegekend aan personen zoals de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt (2004), de Tunesische mensenrechtenadvocaat Radhia Nasraoui (2013), de Zweedse mensenrechtenactivist Thomas Hammarberg (2014) en aan organisaties zoals (2015) Free Press MOlimited en 2015. Vorig jaar ging de Geuzenpenning naar Alice Nkom et Michel Togué, twee advocaten in Kameroen die zich inzetten voor gearresteerde homo's en lesbiennes. Plus d'informations sur de Geuzenpenning sont te vinden op www.geuzenpenning.nl .

———
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over de Geuzenpenning en de laureaten kunt u contact opnemen met Hjalmar Teunissen, telefoon 010-593 1757/06 52 53 3074. Ook kunt u contact opnemen met Girls Not Brides via hun persteam (+44 203 725 5867 de media@GirlsNotBrides.org )